PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology10.9766/kimst.2020.23.3.2212020233221-228Radar Countermeasure and Effect Analysis for the Pull-Off Deceptive Jamming SignalSunghoon Jang, Seonjoo Kimhttp://jkimst.org/upload/pdf/KIMST-2020-23-3-221.pdf, http://jkimst.org/journal/view.php?doi=10.9766/KIMST.2020.23.3.221, http://jkimst.org/upload/pdf/KIMST-2020-23-3-221.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.433-440.57892012433-4405789-5793Research on the Effect of Range Gate Pull-Off Jamming on the Tracking Radar and the CountermeasuresJin Liang Luo, Zi Sheng Shi, Xiao Nian Wanghttps://www.scientific.net/AMR.433-440.5789.pdf
Signal Processing10.1016/j.sigpro.2018.12.01320191581-3Comments on “Deceptive jamming suppression with frequency diverse MIMO radar”Jiantao Shi, Xin Liu, Yuhao Yang, Jun Sun, Ning Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0165168418304043?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0165168418304043?httpAccept=text/plain
Network Radar Countermeasure Systems10.1007/978-3-662-48471-5_62015273-298Four Countermeasure Capacity Analysis of Network Radar Countermeasure SystemsQiuxi Jianghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-48471-5_6
Signal Processing10.1016/j.sigpro.2015.01.01420151139-17Deceptive jamming suppression with frequency diverse MIMO radarJingwei Xu, Guisheng Liao, Shengqi Zhu, Hing Cheung Sohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0165168415000377?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0165168415000377?httpAccept=text/plain
Digital Signal Processing10.1016/j.dsp.2017.06.00820176932-40Adaptive detection with conic rejection to suppress deceptive jamming for frequency diverse MIMO radarShengyuan Li, Linrang Zhang, Nan Liu, Juan Zhang, Shanshan Zhaohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1051200417301227?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1051200417301227?httpAccept=text/plain
Sensors10.3390/s2108269320212182693Intelligent Recognition of Chirp Radar Deceptive Jamming Based on Multi-Pulse Information FusionXuegang Lan, Tao Wan, Kaili Jiang, Ying Xiong, Bin Tanghttps://www.mdpi.com/1424-8220/21/8/2693/pdf
The Journal of Engineering10.1049/joe.2019.091620192019217958-7961Performance analysis of one‐step prediction‐based cognitive jamming in jammer‐radar countermeasure modelLu Gao, Li Liu, Yang Cao, Shangyue Wang, Shixun Youhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1049/joe.2019.0916, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1049/joe.2019.0916, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1049/joe.2019.0916
Network Radar Countermeasure Systems10.1007/978-3-662-48471-5_52015243-272Network Radar Countermeasure SystemsQiuxi Jianghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-48471-5_5
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing10.1186/s13634-018-0592-2201820181Analysis of cooperative jamming against pulse compression radar based on CFARXiang Liu, Dongsheng Lihttp://link.springer.com/article/10.1186/s13634-018-0592-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13634-018-0592-2.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13634-018-0592-2.pdf